اطمینان

در گوشــه و کنـــار این شهــر بزرگ که خاستــگـــاه تمــدن و هنر است، اطمینان، نامی است آشــــنا و متفاوت، آشنا به خاطر۵۰ سال حضور و متفاوت به خاطر نوع نگاه مدیریتی، انصــاف و صداقـــت، که همـــــه این صفات و خصیصه ها وقتی با اعتماد و اطمیـنــان تلفیق می شوند، آنگــاه می توان از آن به عنوان یک الگـــــــو نام برد.

افتخارات ما:

  • واحد نمونه پوشاک در سال ۱۳۹۲ از طرف اتحادیه پوشاک مشهد
  • واحد نمونه پوشاک در سال ۱۳۹۳ از طرف هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف با امضای استاندار محترم
  • برند برتر پوشاک در سال ۱۳۹۴ به انتخاب انجمن مدیران صنایع و اتاق بازرگانی استان
  • برند برتر پوشاک در سال ۱۳۹۵ (عملکرد ۱۳۹۴) به انتخاب خانه صنعت، معدن و تجارت استان
  • برند برتر پوشاک برای دومین بار (سال ۱۳۹۶) به انتخاب اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع
  • واحد نمونه پوشاک در سال ۱۳۹۶ از طرف انجمن رعایت حقوق مصرف کننده گان خراسان رضوی

شعارما

هدف و شعار ما کالای ایرانی، اشتغال برای جوان ایرانی و شکوفایی اقتصاد ملی است

مشتریان ما

 

مهندس راضیه علیرضایی / رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

“اگر میخواهیم در کشورهای دیگر پرچم ایران بر افـــــراشته باشد، یک راهش این است که پوشاک ایرانی تن مردمان آن سرزمین باشد مدیران اطمینان، جوان ، ارزشمند و موفق هستند که باید هدفگـــیــری صادراتی داشته باشند. اطمینان یک برند نوآور است که همــــواره حس اعتماد را در مشتریان خود زنده نگه داشته است”

مهندس راضیه علیرضایی / رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

سید مهدی لسان توسی / رئیس اتحادیه صنف پوشاک

“زوج کار آفرین در عرصـــــه تولید و توزیع کالای ایرانی و ایجاد اشتغال: باعث فخر و مباهات صنف پوشاک هستید. موفقیت روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم”

سید مهدی لسان توسی / رئیس اتحادیه صنف پوشاک

دکتر علیرضا نبی / مشاور عالی مجموعه اطمینان

“اطمینان، یک تولید کننده با احساس و یک زوج فرهنگـــی و وطن پرست هستند. آنها متعلق به سرزمینی هستنند که بیش از ۲۵۰۰ ســــــال قدمت دارد و برای وطنشــــــــان کار می کنند”

دکتر علیرضا نبی / مشاور عالی مجموعه اطمینان

دبیرستان مبین

“اطمینان می دهیم که کالاهای این مجموعه با بهترین کیفیت و به دست متخصصین عرصه پوشاک عرضه می شود و شاهد و گواه این ادعا خیل عظیم مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند”

دبیرستان مبین

دبیرستان حجت

“اطمینان می دهیم که کالاهای این مجموعه با بهترین کیفیت و به دست متخصصین عرصه پوشاک عرضه می شود و شاهد و گواه این ادعا خیل عظیم مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند”

دبیرستان حجت

دبیرستان شهید مطهری

“اطمینان می دهیم که کالاهای این مجموعه با بهترین کیفیت و به دست متخصصین عرصه پوشاک عرضه می شود و شاهد و گواه این ادعا خیل عظیم مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند”

دبیرستان شهید مطهری

مجمتمع اموزشی علی ابن ابی طالب

“اطمینان می دهیم که کالاهای این مجموعه با بهترین کیفیت و به دست متخصصین عرصه پوشاک عرضه می شود و شاهد و گواه این ادعا خیل عظیم مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند”

مجمتمع اموزشی علی ابن ابی طالب

پوشاک اطمینان برند برتر پوشاک در سال ۱۳۹۴ به انتخاب انجمن مدیران صنایع و اتاق بازرگانی استان

ادامه مطلب

top