شعبه ۱:مشهد، بلوار معلم ، بین معلم ۱۲ و ۱۴
تلفن: +۹۸ ۵۱۳ ۶۰۶ ۵۰۲۹
شعبه ۲:مشهد، بلوار وکیل آباد نبش هاشمیه ۳۷
تلفن: +۹۸ ۵۱۳ ۸۸۳ ۸۲۹۶
شعبه ۳: مشهد، بلوار صیاد شیرازی ، نبش صیاد شیرازی ۱۰
تلفن: +۹۸ ۵۱۳ ۸۹۱ ۸۳۹۰
شعبه ۴: نیشابور، بلوار فردوسی شمالی، جنب فردوسی شمالی ۱۷
کارخانه: مشهد، کیلومتر ۳ جاده کلات، انتهای شهرک گرجی
ارتباط مستقیم با مدیریت: +۹۸ ۹۱۵ ۵۰۹ ۳۹۵۹
سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۹۳۹۸۷۴

top