بی شک، همه اعضای این مجموعه در شهر بهشت، همچون فرشتگانی هنر دوست، هنرمند و هنر زاده هستند که تن پــــوش هایی با بـــوی بهشت می آفرینند گـــرمای نفس این فرشتگـــان از نگـــاه و دلهـــــــای پاک شما نیرو می گیرد

حجـاری مترادف با سختکوشـــی و پسندی برازنده که باعث شد، ایشان را در خیاطی الگو و موفــــق گرداند.
حاج محمود حسین پورحجـــار/بنیان گذار مجموعه پوشاک اطمینان
توکــــــل ما به خداوند منان است که تا امروز حامی و پشتیبــــــان ما بوده است، آن اندازه که دلها و اراده هایمان یکدست و محکــــــم شد و خـــــواستیم و تــــــوانستیم کــــه روی پای خود بایستیــــــــم و همچنـــــــــــان و تا همیشه خواهیم ایستاد چون ایمــــــــان داریم که سرمایه واقعی ما اعتماد و اطمینـــــــــــــان شماست
جواد حسین پور حجار/مدیریت
افتخار و هدف ما کار آفرینی و اشتغـــال زایی بوده و هست، با این معنا که هم اکنون به طور مستقیم بیش از ۸۰ جوان ایرانی در کارخانه و شعب اطمینان مشغول به کار هستند و بر اساس قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. موفقیت ما در خدمتگذاری، لطف خداوند بوده و سپس هوش و خرد جمعی
ملیحه مدبری/مدیر تولید
top