به داد صنعت پوشاک برسید

نایب رئیس اتحادیه تولید اعلام کرد یک سوم تولیدکنندگان در سال جاری پروانه کسب خود را ابطال نموده اند. خبری بد، نا امید کننده و وحشتناک! کاش امسال در کنار برگزاری مراسم برای درگذشتگان فرو ریختن پلاسکو، یک مراسم هم برای این شکست اسفبار بگیریم. خبرهای بد و غیر قابل انکار،فرو پاشی صنعتی که بیشترین […]

ادامه مطلب

top