به داد صنعت پوشاک برسید

نایب رئیس اتحادیه تولید اعلام کرد یک سوم تولیدکنندگان در سال جاری پروانه کسب خود را ابطال نموده اند. خبری بد، نا امید کننده و وحشتناک! کاش امسال در کنار برگزاری مراسم برای درگذشتگان فرو ریختن پلاسکو، یک مراسم هم برای این شکست اسفبار بگیریم. خبرهای بد و غیر قابل انکار،فرو پاشی صنعتی که بیشترین […]

ادامه مطلب

پلاسکو نماد ۵۶ ساله پوشاک ایران فروریخت

همدردی و ابراز آمادگی جهت حمایت و همکاری با آسیب دیدگان این حادثه د ر نوع خود بی نظیر و قابل احترام است. اگر سی ام دی ماه، روز سیاه پوشاک ایران بود اما روز سفید و آبرومندی برای مردان آتش نشان ایران هم بود. غم از دست دادن این قهرمانان همیشه باپنج شنبه سی […]

ادامه مطلب

top